ArkBit – HYIPs trung hạn (up to 15% daily)

LINK ĐĂNG KÝ : https://arkbit.net/?ref=yam2408

 ARKBIT  ra mắt từ 30/11/2018 là 1 dạng site HYIPs trung hạn , với các gói plans như sau :

  • Chỉ chấp nhận 3 cổng thanh toáng : PM, BTC, PE
  • Thanh toán instant
  • Commission : 2 level 8% – 5%

PROOF DEP :

PROOF RÚT :

Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial