Hướng dẫn cách check site HYIP và tránh SCAM

Hướng dẫn cách check site HYIP và tránh SCAM – Investplans giúp cho anh em mới tham gia vào lĩnh vực HYIP có được thước đo. Và làm cơ sở tự kiểm tra có nên đầu tư hay không .

  • Cách check Licsence :
License Checker
Domain:
  •  Ngoài ra, cần phải check domain của dự án xem IP trước đó đã từng scam hay chưa ?  ClickHere
  •  Giao diện cũng cần phải khác biệt (nếu trùng lặp với 1 site nào trước đó thì nên xem lại).

Trên đây là 1 vài TIPs chắc chắc sẽ hữu ích cho các bác newbie . Nếu các bạn có đóng góp gì thì hãy cùng nhau thảo luận nhé !

Please follow and like us:
hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial