[PROBLEM] Cfie Limited – Lãi ngày 6-8% , ROI 180% sau 30 ngày !!!

 UPDATE 29/09/2018 : CFIE WAS SCAM !!!

Cfie ra mắt ngày 11/09/2018 được xây dựng tại HongKong – dựa trên các hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. CFIE INVESTMENT LIMITED chuyên nghiệp tham gia vào quá trình khai thác và kinh doanh các loại tiền điện tử.

Với hệ thống plan đầu tư khá hay :

  • 6% mỗi ngày trong 30 ngày
  • 7% mỗi ngày trong 30 ngày
  • 8% mỗi ngày trong 30 ngày
  • 102% sau 1 ngày
  • 115% sau 5 ngày

Rút tiền được thực hiện nhanh chóng sau khi đặt lệnh ( tối thiểu $0.1)

Các cổng thanh toán : PM, BTC, ETH, PE….

Và hãy chắc chắn rằng bạn chỉ đầu tư trong giới hạn bản thân cho phép ./

Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

4 bình luận về “[PROBLEM] Cfie Limited – Lãi ngày 6-8% , ROI 180% sau 30 ngày !!!

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial