Kết nối cộng đồng Blogger

Các bạn có nhu cầu liên kết với Khanh’s Blog thì bình luận với nội dung sau :

  • Url blog hay website của bạn
  • Tên muốn hiển thị
  • Link icon
  • Title

Các bạn có thể đặt liên kết của mình vào blog hay website của các bạn bằng đoạn html :


<p> <img src="http://khanh98.blogspot.com/favicon.ico" class="favicon" /> <a href="http://khanh98.blogspot.com/" title="Chia sẻ thủ thuật Blogger" target="_blank">Khanh Blog</a></p> 

Nếu hộp liên kết của bạn không sử dụng Favicon thì dùng code sau

<a href="http://khanh98.blogspot.com/" title="Chia sẻ thủ thuật Blogger" target="_blank">Khanh Blog</a></p> 

Lưu ý: Mình chỉ trao đổi liên kết với blog có nội dung lành mạnh.

Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial