Multi tab wiget

Trên sidebar của blog, đôi khi chúng ta muốn tạo các multi tab để tăng tính thẩm mĩ và tiết kiệm diện tích. Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn multi tab wiget v3 được viết bởi tác giả MBT
XEM DEMO

Thêm tab wiget vào blog

Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial