Tòa nhà cao nhất thế giới – Burj Khalifa

Các kỉ lục hiện tại

 • Tòa nhà với nhiều tầng nhất: 164 (trước đây là Sears Tower – 110)
 • Tòa nhà chọc trời cao nhất tính đến mái: 512 m (trước đây là tháp Taipei 101 – 449,2 m)
 • Tòa nhà chọc trời cao nhất đến đỉnh: 512,1 m (kỷ lục trước đó là Taipei 101 – 509,2 m (1.670,6 ft))
 • Bơm bê tông thẳng đứng (cho một tòa nhà): 512,1 m (trước đây Taipei 101 – 439,2 m)
 • Ban công quan sát cao nhất thế giới
 • Thang máy chạy nhanh nhất thế giới: 64 km/h 

Chiều cao hiện tại

 • Đến ngày 21 tháng 7 năm 2007, những nhà phát triển tòa tháp cho biết chiều cao của tòa tháp là 512,1 m, với 141 tầng hoàn thành, vượt qua tháp Taipei 101 (509,2 m (1.671 ft)) để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới.
 • Vào tháng 2 năm 2007, tháp Burj Khalifa đã vượt qua tháp Sears Tower là tòa nhà có nhiều tầng nhất trên thế giới.
 • Ngày 20 tháng 7 năm 2007, chủ tịch Hội đồng Nhà cao tầng và Chỗ ở đô thị (CTBUH), Antony Wood, đã xác nhận tòa tháp này “đã vượt qua chiều cao tháp Taipei 101 về mặt cấu trúc (bê tông).” Tuy nhiên, ông cũng nói thêm “Chúng tôi sẽ không xếp loại nó là một tòa nhà cho đến khi nó hoàn thành, che phủ và ít nhất mở cửa một phần để kinh doanh để tránh những thứ như dự án Ryungyong. Tháp Taipei 101 do đó vẫn là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến khi những gì tôi nói ở trên xảy ra.” Tháp CN, ở Toronto, Canada, cho đến nay vẫn là cấu trúc đứng tự do cao nhất thế giới với chiều cao 553 m, một chiều cao mà tháp Burj Dubai sẽ vượt qua một thời gian nữa trong năm nay.
 • Tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2008, tháp đã đạt độ cao 636m với 160 tầng.
 • Đầu năm 2009, ngày 17 tháng 1, tòa tháp Dubai đã đạt độ cao 818 m (2.684 ft)
 • Ngày 4 tháng 1 năm 2010, công trình này đã được khánh thành với chiều cao 828m, bao gồm 164 tầng.
Please follow and like us:
 • Blogger
 • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial